In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

Internrevisor till Högkvarteret - vikariat

Försvarsmakten Stockholm

Om enheten

Försvarsmaktens internrevision är ett av myndighetsledningens instrument för att utvärdera den interna styrningen och kontrollen. Internrevisionen som består av sju medarbetare, är direkt underställd myndighetsledningen men ingår administrativt i HKV.

Arbetsuppgifter

Som internrevisor kommer du att i team leda eller genomföra revisioner av verksamhet inom Försvarsmaktens förband eller funktioner. Granskning genomförs både individuellt och i team.

I befattningen arbetar du i huvudsak efter en långsiktig revisionsplan men kan även komma att utföra uppgifter av mer ad-hoc betonad karaktär. Arbetet innebär många kontakter med Försvarsmaktens högkvarter och organisationsenheter.

Kvalifikationer
  • Akademisk examen om minst 180 hp eller motsvarande inom ekonomi, HR, teknik/IT, Juridik eller liknande
  • Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska. Grundläggande förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska
  • Hög förmåga att självständigt driva dina frågor
Meriterande
  • Erfarenhet från internrevision eller annan liknande verksamhet
  • Erfarenhet från Försvarsmakten eller annan myndighet
  • Kännedom om Försvarsmaktens verksamhet, organisation och system
Personliga egenskaper

Arbetet innebär stor personlig frihet inom ramen för ett antal övergripande uppgifter. Arbetet kräver vidare att du har god analytisk förmåga samt är lyhörd för uppkomna behov men också att du har hög integritet för den information som du kommer att hantera i olika avseenden. Du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare. Som internrevisor är du en förebild och det förutsätts att du delar Försvarsmaktens värdegrund. Du har förmåga att uttrycka dina åsikter och är tydlig och kommunikativ. Du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning utan att bli stressad.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Detta är en civil tjänst (oberoende) och löper under sex månader från tillträdesdagen. Med anställningen följer krigsplacering samt skyldighet att delta i utbildning, övning och insatser både inrikes och utrikes. För att kunna uppfylla Försvarsmaktens krav på fysisk standard ingår fysisk träning som en av dina arbetsuppgifter. Tjänsten är placerad vid Försvarsmaktens Högkvarter, f n med adress Östhammarsgatan 68 i Stockholm.

Tillträde 2020-02-15 eller enl. ök.

Upplysningar om befattningen
Förfrågningar angående befattningen kan göras till chefen för internrevisionen Anders Thunholm, 08-788 97 40 eller ställföreträdande chefen för internrevisionen Bo Holmberg, 08-788 97 62.

Fackliga kontaktpersoner HKV
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
SEKO HKV Lise-Lotte Larsson
Nås på telefon 08-788 75 00
OFR/S Robert Oidermaa telefon 08-402 40 11

Sista ansökningsdagen
Välkommen med din ansökan senast 2020-02-01. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ange gärna löneanspråk i ansökan.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Källa:

41 dagar sedan

Sök jobb

Titta också på de här jobben:

Tillbaka till sökresultaten