In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

LOGISTIKER TILL STÖDSEKTIONEN, Kalmar- och Kronobergsgruppen

Försvarsmakten Kronoberg

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50 000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt stödja samhället vid större kriser. Försvarsmaktens unika förmåga är den väpnade striden och med den Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad.

Kalmar- och Kronobergsgruppen (KRAG) är placerad i Växjö och dess främsta uppgift är att utbilda, organisera och administrera Hemvärnets två bataljoner i Kalmar- och Kronobergs län. Utbildningsgruppen har även till uppgift att stödja verksamheten för frivilliga försvarsorganisationerna i de båda länen samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt. KRAG är en av två utbildningsgrupper som är underställda Chefen för Marinbasen i dess verksamhet. Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan - från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är krigsförband med huvuduppgifterna skydda, bevaka, ytövervaka samt kunna stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell, territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige.

Huvudsakliga uppgifter

Du skall stödja hemvärnspersonalen och Frivilligorganisationerna med materieltillförsel samt materielhantering för de två hemvärnsbataljonerna som håller utbildning och kurser med stöd av KRAG. Du deltar i arbetet med förnödenhetsförsörjning, förplägnadsbeställningar och övriga materielbeställningar till Hemvärnsförbanden och Frivilligorganisationerna. Du deltar och genomför stöd till Hemvärnsförbanden vid Krigsförbandsövning (KFÖ) och Särskild Övning Förband (SÖF). Du kommer att arbeta med Försvarsmaktens stödsystem, PRIO, avseende materiel och teknisk tjänst.

Tjänsten är en allmän visstidsanställning under en tidsperiod om två år. Möjligheten finns att tjänsten kommer att omvandlas till en tillsvidareanställning.

Kvalifikationer, krav
 • Någon erfarenhet att arbeta med materielsystem
 • Godkänd säkerhetsprövning mot säkerhetsklass 3
 • Goda IT-kunskaper
 • B-körkort
Kvalifikationer, önskvärda
 • Kunskaper om Hemvärnet och Frivilligorganisationerna
 • Körkort/Förarbevis CE, D, PB 8, bandvagn
 • ADR utbildning
 • Truckutbildning
 • Kunskap om Försvarsmaktens materiel
 • Utbildning i PRIO / SAP
Personliga egenskaper
 • Du ska ha en hög arbetskapacitet och vara stresstålig.
 • Du ska vara utåtriktad och kunna samarbeta med andra människor i olika nivåer.
 • Du ska vara en problemlösare med stor initiativförmåga som snabbt kan omsätta teori till praktik.
 • Du ska ha god förmåga att arbeta självständigt och i grupp.
Upplysningar kring tjänsten

Vid specifika frågor kring tjänsten, kontakta chefen KRAG övlt P-E Laksjö tel 070-618 75 41

eller sektionschef örlkn Stefan Sjöstrand tel 070-975 44 56

Övrigt

Arbetsort Växjö

Ansökan med bifogat CV, referenser och personligt brev senast 30 november 2018

Fackliga representanter:

Officersförbundet, Mikael Danielsson

TCO/Försvarsförbundet, Jimmy Svensson

SEKO, Jan-Anders Nilsson

SACO Lisbeth Landin

Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 0455-850 00

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav. Dessutom ansvarar Marinbasen för Hemvärnet, med de nationella skyddsstyrkorna, i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Källa:

211 dagar sedan

Sök jobb

Titta också på de här jobben:

Tillbaka till sökresultaten