In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

Arbetsterapeut till daglig verksamhet enligt LSS

Funktionsstödsförvaltningen Skåne

Vi söker nu arbetsterapeuter till daglig verksamhet enligt LSS. Arbetet i de aktuella verksamheterna innebär att du som personal aktiverar och handleder personer med omfattande intellektuell och fysisk funktionsnedsättning eller autism och intellektuell funktionsnedsättning. Som arbetsterapeut i våra verksamheter deltar du i det vardagliga arbetet tillsammans med övrig personal. Omvårdnadsuppgifter utifrån brukarens stödbehov förekommer. Verksamheterna arbetar enligt en tydliggörande pedagogik som bygger på att göra världen så tydlig och förutsägbar som möjligt för brukaren. Tillsammans med övrig personal ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Som arbetsterapeut hos oss ansvarar du för att: - Använda dina arbetsterapeutiska kunskaper om hur personernas fysiska, kognitiva och intellektuella funktioner bevaras/förbättras i och genom aktivitet. - Förebygga risk för aktivitetsnedsättning, förbättra eller vidmakthålla aktivitetsförmågan efter individens behov, intressen och/eller önskemål. - Arbeta förebyggande, förbättrande och/eller kompenserande för att främja personernas möjlighet att leva ett värdefullt liv/ha en bra daglig verksamhet i enlighet med brukarens egna önskemål. - Informera och handleda övriga medarbetare inom ramen för ditt yrkesansvar. - Medverka i planeringen kring anskaffning/anpassning, utprovning och uppföljning av arbetstekniska och kognitiva hjälpmedel. Kvalitetssäkring av dessa sker i enlighet med Malmö stads anvisningar. - Efterleva dokumentationsskyldighet i HSL. - Upprätta en arbetsterapeutisk bedömning av alla nya brukare och utifrån denna fastställa mål, dokumentera, följa upp och utvärdera i genomförandeplanen. - Ansvarar för åtgärder och prevention vid fall, och att skadan inte beror på brister i vården. - Stödja arbetet med att använda IT som verktyg för att utveckla aktiviteter och eller kompensera för kognitiva nedsättningar.

Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut är ett krav. God kunskap om LSS , om olika funktionsnedsättningar och om olika pedagogiska metoder är ett krav. Tidigare arbete som arbetsterapeut är meriterande. Vi ser gärna att du tidigare arbetet med personer med autism och omfattande intellektuell funktionsnedsättning. Tidigare erfarenhet av arbete med tydliggörande pedagogik och AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) är meriterande. Vi ser gärna att du också har kunskap om andra pedagogiska metoder t ex samtalsmatta, Marte meo. Du måste ha datorvana och god kunskap om dokumentation samt kunna uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Du arbetar brukarnära och tillsammans skapar ni innehållet verksamheten. Det krävs att du är flexibel, lyhörd och kreativ. Då man möter många olika brukare och kollegor ställs höga krav på social smidighet, självständighet och en trygghet i sig själv. Arbetsuppgifter kan komma att förändras och utvecklas i snabb takt och som medarbetare måste man vara flexibel och kunna skifta fokus, ta egna initiativ och fatta självständiga beslut. Du bör kunna hantera stress, förhålla dig till snabba förändringar och förändrade förutsättningar. Körkort är meriterande.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i din digitala ansökan. Var därför noga med att föra in alla utbildningar, erfarenheter och meriter du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Rekrytering sker löpande under ansökningstiden. Frågor om lön besvaras av Britt-Marie Liljedahl för Sveriges arbetsterapeuter i Malmö och hon nås på nummer 040-34 53 32. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.

Källa:

95 dagar sedan

Sök jobb

Titta också på de här jobben:

Tillbaka till sökresultaten