In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

Omsorgspedagog till Sommarvagns gruppbostad PK1

Funktionsstödsförvaltningen Skåne

I din roll som omsorgspedagog ansvarar du för att beslutade metoder och arbetssätt implementeras i verksamheten och i arbetet med brukaren. Du arbetar också med att stödja, motivera och handleda såväl brukare som kollegor samt att säkerställa uppföljning och utvärdering av uppnådda resultat. Som omsorgspedagog är du därtill garant för att dokumentation och genomförandeplaner är av god kvalitet. Du tillämpar din specifika högskolekompetens i det dagliga arbetet och söker kunskap och håller dig uppdaterad och informerad kring nya metoder och arbetssätt inom LSS. Tillsammans med dina kollegor är du med och tar fram handlingsplaner kring brukare och tillsammans med sektionschefen planerar du verksamhetens utveckling. I samråd med sektionschefen har du även ansvar för att se till att vi uppfyller målen i LSS-planen. Ett av de viktigaste målen för oss är att arbeta aktivt för att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt för brukarna. Utöver ovan arbetsuppgifter ingår även att vara behjälplig i brukares vardag vid till exempel tvätt, städ, matlagning, personligt stöd, fritid och omvårdnad. Du kommer att ingå i ett team tillsammans med andra omsorgspedagoger inom enheten där ni på uppdrag av enheten omsätter era uppdrag i praktik.

Kvalifikationer
Adekvat pedagogisk eller beteendevetenskaplig utbildning på högskolenivå motsvarande 180hp är ett krav. Du ska kunna uppvisa godkänt slutbetyg innan anställning kan beslutas. Vi kommer att fästa stor vikt vid din reella kompetens; dvs dina pedagogiska egenskaper och personliga förutsättningar att stödja, stötta och handleda dina kollegor samt förmågan att omsätta och kvalitetssäkra uppdraget i praktiken. Det är särskilt meriterande om du har yrkeserfarenhet från LSS-verksamhet, gärna från socialt och pedagogiskt arbete eller arbete inom psykiatriområdet. Meriterande är även kunskap om dokumentationssystemet Lifecare/Procapita. En förutsättning i rollen som omsorgspedagog är att du har förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt och att du kan ta egna initiativ. Det förväntas att du har ett helhetstänk, en problemlösande analytisk förmåga samt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i din digitala ansökan. Var därför noga med att föra in alla utbildningar, erfarenheter och meriter du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen

Källa:

259 dagar sedan

Sök jobb

Titta också på de här jobben:

Tillbaka till sökresultaten