In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

Spontanansökan extraarbete inom LSS och socialpsykiatri

Funktionsstödsförvaltningen Skåne

Tillsammans med övrig personal arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik för de Malmöbor vi erbjuder stöd och service. Ditt uppdrag är hjälpa och stödja brukarna med omvårdnad, fritids- och kulturaktiviteter så att de kan vara så självständiga som möjligt och leva det liv de önskar.

Våra verksamheter har inriktning utvecklingsstörning, autism, förvärvade hjärnskador i vuxen ålder och fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och brukarnas behov kan se mycket olika ut på de olika verksamheterna.

Arbetet innebär ett individuellt bemötande där varje brukare får det stöd och den service som efterfrågas. En stor del av det dagliga arbetet består av motivationsarbete med syfte att brukarna ska uppnå ökad självständighet och mer inflytande över sin vardag. På en del verksamheter är omvårdnadsinsatserna omfattande och inom några verksamheter kan utåtagerande beteende förekomma.

Det är viktigt att berika den enskildes fritid med meningsfulla aktiviteter utifrån brukarens behov, förmåga och intresse. Du stödjer och assisterar brukarna i det dagliga livet, samt tolkar och förtydligar kommunikationen.

Kvalifikationer
Har du har yrkesexamen från vård och omsorgsprogrammet eller barn och fritidsprogrammet eller annan motsvarande utbildning vi bedömer relevant erbjuder vi dig arbete som stödassistent eller aktivitetsledare, utifrån uppdrag och verksamhet.

Har du universitets-/högskolestudier motsvarande 60 hp eller utbildning från yrkeshögskola 200 yhp inom exempelvis pedagogik, socialt arbete eller beteendevetenskap erbjuder vi dig arbete som stödpedagog.

Studerar du till sjuksköterska, fysioterapeut eller läkare och vill arbeta extra under studietiden ser vi gärna att du söker arbete hos oss.

Erfarenhet av psykiatri och olika pedagogiska metoder är meriterande.

Hos oss är det viktigt att du har en god människosyn, ett respektfullt bemötande och att du har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat.

B-körkort är inget krav men meriterande.
Våra verksamheter finns i hela Malmö.

Välkommen med din ansökan!

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal.

Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i din digitala ansökan. Var därför noga med att föra in alla utbildningar, erfarenheter och meriter du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg.

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen

Källa:

277 dagar sedan

Sök jobb

Titta också på de här jobben:

Tillbaka till sökresultaten