In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

Stödassistent/undersköterska med planeringsuppdrag till team stöd/service

Funktionsstödsförvaltningen Skåne

Som stödassistent med planeringsuppdrag arbetar du till stor del administrativt med att se till att den dagliga planeringen i teamet optimeras. Det är din uppgift att planera och bemanna brukarens insatser utifrån biståndsbeslut. Du utför även insatser hos brukaren och tar dig då från grupplokalen till brukaren med cykel. Arbetsuppgifterna varierar beroende på brukarens behov och biståndsbeslut. Huvudsakliga arbetsuppgifter är: * Med hjälp av LifeCare-planering planera brukarens insatser utifrån biståndsbeslut * Vikariehantering * Lagstadgat och yrkesmässigt ansvar för fastställda stödinsatser enligt LSS och SoL (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt Socialtjänstlagen) * Ansvara för att, tillsammans med brukaren, upprätta genomförandeplaner * Säkerställa att insatser som står i brukarens genomförandeplan planeras, utförs, utvärderas och utvecklas * Ansvara för social dokumentation kopplat till uppdraget * Samverka med brukarens nätverk och andra samarbetspartners samt övrig personal Övergripande mål är att ha brukarens behov i centrum. Stödinsatserna ska utgå ifrån brukarens individuella behov och ska främja självständighet och delaktighet. Stödinsatserna ska utföras med respekt för brukarens integritet och självbestämmande. Medarbetare i teamet ska vid behov kunna utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser samt insatser med stöd av egenvård.

Kvalifikationer
Krav: Gymnasieexamen från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av arbete med personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Erfarenhet av planeringsarbete med matchning av brukarbehov/insatser till personalschema, i ett IT-stöd (t.ex. LapsCare eller Lifecare-planering) Meriterande: Specialisering inom programfördjupningen funktionsnedsättning/LSS inom vård- och omsorgsprogrammet eller socialt arbete inom barn- och fritidsprogrammet. Fördjupning inom socialpsykiatri. - Då arbetet kräver att du kan vara flexibel och bemöta personer med olika stödbehov läggs stor vikt vid personlig lämplighet. Teamen är under uppbyggnad och erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete är därför meriterande. Då arbetet ofta innefattar ensamarbete är det viktigt att du kan arbeta självständigt. Arbetsuppgifterna ställer även höga krav på samarbetsförmåga och med en föränderlig arbetsdag är det viktigt att du är flexibel och med lugn kan förhålla dig till ändrade omständigheter. Eftersom kommunikation, dokumentation och administration är viktiga delar i verksamheten förutsätter arbetet att du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift. Du måste ha en mycket god datorvana. I verksamheten sker förflyttningar mellan brukare med elcykel/cykel. Du behöver därför kunna cykla. Arbetstiden är förlagd till största del dagtid men kvälls- och helgtjänstgöring förekommer. Tillsvidareanställning inom förvaltningen med placering inom teamet till och med 2021-12-31. Om verksamheten därefter övergår i en permanent verksamhet, kvarstår placeringen i teamet. Annars övergår anställningen till en resurspool för funktionsstödsförvaltningen alternativt förflyttas till ledigförklarade tjänster inom funktionsstödsförvaltningen.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i din digitala ansökan. Var därför noga med att föra in alla utbildningar, erfarenheter och meriter du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg. Löpande urval kommer att ske under annonseringen. Kontroll av belastningsregister kommer att genomföras då arbete med barn förekommer. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen

Källa:

277 dagar sedan

Sök jobb

Titta också på de här jobben:

Tillbaka till sökresultaten