In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

Grundlärare i fritidshem till Geijerskolan

Grundskoleförvaltningen Skåne

Som grundlärare i fritidshem ansvarar du för planering, undervisning och bedömning i fritidshemmet och skapar en stimulerande pedagogisk fritidshemsverksamhet utifrån läroplan och andra styrdokument. Du ansvarar för att främja elevens utveckling och lärande samt hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen. Du ansvarar för att erbjuda eleverna en meningsfull fritid och främja allsidiga kontakter, social gemenskap samt stärka grupprelationer. Under skoltid samverkar du med skolan. I uppdraget kan undervisning i ett eller flera ämnen i skolan ingå.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är Grundlärare i fritidshem: Lärarexamen med behörighet att undervisa i fritidshem alternativt dig med fritidspedagogexamen. Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet. Du besitter en god didaktisk och pedagogisk förmåga. Du kan leda och organisera arbetet för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen. Du kan utveckla arbetet utifrån evidensbaserad forskning och har god vana av och kännedom om att arbeta med digitala verktyg. Vi ser fram emot att läsa din ansökan!

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.

Källa:

225 dagar sedan

Sök jobb

Titta också på de här jobben:

Tillbaka till sökresultaten