In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

Kvalitets- och skolutvecklare

Landskrona stad Skåne

Vi söker nu en kvalitets- och skolutvecklare till Utbildningsförvaltningen i Landskrona stad, som med mod och handlingskraft vill fortsätta vår gemensamma utvecklingsresa. Vårt mål är att vara Sveriges mest attraktiva skolkommun och vår metod är att utvecklas tillsammans. Tillsammans förbereder vi våra barn och elever för en värld i ständig förändring och ger dem förutsättningar att utvecklas till trygga medvetna, välmående och demokratiska medborgare med starkt socialt kapital och en tilltro till sina egna möjligheter att lyckas. Vi lägger grunden för det lustfulla livslånga lärandet under parollen tillsammans är vi starkare. Vi söker nu dig som kan vara ett stöd för huvudman att utveckla undervisningen på vetenskaplig grund och en lärmiljö som genomsyras av en positiv elevsyn, goda relationer och varierad undervisning. Uppdraget syftar till att ge eleverna förutsättningar och utmaningar att utvecklas så långt som möjligt samt att driva sin egen lärprocess inom våra olika skolformer i staden. Du har ett samverkande förhållningssätt kring praktisk beprövad erfarenhet och adekvat tillämpningsbar forskning. Du kommer att driva eller delta i projekt och processer inom ramen för skolutveckling utifrån förvaltningsledningens direktiv, gedigna underlag, verksamheternas behov och i samverkan med stadens skolledare samt dina kollegor inom enheten Kvalitet och utveckling. Du är en viktig nyckel till att stödja förvaltningens ledning i uppdrag kopplade till det systematiska kvalitetsarbetet, utveckling av våra lärmiljöer, attraktiv arbetsgivare, omvärldsbevakning, 100 procent Landskrona och framtidsspaning. Du kommer att stötta chefer i arbetet med att bearbeta samt analysera statistik och insamlade data så att det utgör ett användbart underlag för styrning, kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling. Du utformar också utbildningsinsatser utifrån behov och utbildar med van hand så väl chefsgrupp som personalgrupp. DIN BAKGRUND Du har en universitetsexamen inom pedagogik, organisationsutveckling eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Vi söker dig som är väl förtrogen med skolans styrdokument och lagstiftning samt har en gedigen kunskap om och erfarenhet av skolfrågor, utvecklingsfrågor, kvalitetsarbete. Vi ser gärna att du idag arbetar med kvalitetsarbete på förvaltning och har erfarenhet av ledarskapsrollen. Som Kvalitets- och skolutvecklare är du trygg, lyhörd och tydlig, med förmåga att skapa förutsättningar för ständig utveckling av ledarskap, kultur, struktur och systematik. Du ser möjligheter och har höga förväntningar på våra verksamheter. Du fokuserar på mål, resultat och kvalitet och är en god strateg som kan organisera och leda, samtidigt som du är beredd på att ta dig an operativa delar i uppdraget. Du har en förmåga att inspirera, engagera och skapa förtroende för att kunna bedriva en offensiv skolutveckling genom ett coachande och tillitsfullt processledarskap. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Källa:

32 dagar sedan

Sök jobb

Titta också på de här jobben:

Tillbaka till sökresultaten