In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

Överförmyndarhandläggare

Landskrona stad Skåne

Stadsledningskontorets juridiska avdelning söker en handläggare till överförmyndarverksamheten.
Överförmyndaren är en i kommuner obligatorisk myndighet. Överförmyndaren arbetar med tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns (ställföreträdares) verksamhet. På grund av kommande pensionsavgångar i handläggargruppen söker vi nu en handläggare.
Du kommer att arbeta med ärenden enligt föräldrabalken, förvaltningslagen och annan relevant lagstiftning.
Dina arbetsuppgifter kommer omfatta all handläggning inom överförmyndarens verksamhet såsom kontroll av att ställföreträdarna följer lagstiftningen när de utför sina uppdrag, göra utredningar och upprätta yttranden till domstol, hantera överklaganden samt bistå överförmyndaren i domstol. Du ansvarar för att självständigt göra bedömningar om behov av ställföreträdare samt rekrytering och utbildning av dessa. Vidare kommer du att granska redovisningar/årsräkningar samt besluta om arvoden till ställföreträdarna.

Arbetet leds av den politiskt tillsatte överförmyndaren. Som handläggare kommer du att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegorna samt ha mycket kontakter med ställföreträdare och anhöriga samt med myndigheter och verksamhetsansvariga inom vård och socialtjänst.
En viktig del av arbetet är att granska inkomna redovisningar från ställföreträdare. Denna redovisning kommer under det närmaste året att i möjligaste mån digitaliseras.

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning (gärna ekonom-, jurist-, socionom- eller annan jämförlig utbildning) eller har motsvarande yrkeserfarenhet. Det är viktigt att du är självgående och har ett strukturerat arbetssätt och förmåga att fatta egna beslut.
Du tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Noggrannhet och ordningssinne är förutsättningar för ett professionellt genomförande av arbetsuppgifterna. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift. Du ska också trivas med att ha många kontakter och många uppgifter på gång samtidigt.
Erfarenheter från arbete med myndighetsutövning, familjerätt och särskilt överförmyndarfrågor är meriterande.
För att trivas hos oss ska du tycka om att ha med människor att göra och att du respekterar och godtar människors olikheter. Du bör även vara bekväm med att arbetsuppgifter och arbetsbelastning varierar.
Arbetslivserfarenhet är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Källa:

21 dagar sedan

Sök jobb

Titta också på de här jobben:

Tillbaka till sökresultaten