In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

Speciallärare till Seminarieskolan, åk 4-6

Landskrona stad Skåne

Seminarieskolan är en F-9 skola som ligger centralt i Landskrona. Skolan har 700 elever, 110 anställda, och vi pratar många olika språk.
På skolan har vi en arbetsform som kallas block och innebär att vi utgår från skolans ämnen vars centrala innehåll tangerar varandra. Detta för att eleven ska se en röd tråd i sin utbildning och förstå hur allt hänger ihop.
Undervisningen kopplas ihop med ett språkinriktat arbetssätt och med koncentration på olika begrepp. Inlärningen blir effektiv vilket även stärker elever som har annat förstaspråk än svenska.
Vi vill skapa de bästa förutsättningar för lärande för alla och inför hösten stärker vi arbetslagen med ett antal rekryteringar. Du kollega, kommer bli en viktig pusselbit!

Du ingår i ett arbetslag där pedagogisk målmedvetenhet, flexibelt synsätt på arbetet och kreativt samarbete är grundläggande komponenter. För dig som lärare innebär det att du samplanerar din undervisning. I samplaneringen arbetar vi utifrån givna mål i syfte att nå dessa med goda resultat. Allt vi gör och tar beslut om är för elevernas bästa vilket kräver samarbetsförmåga och flexibilitet för dig som medarbetare. Du sambedömer elevernas prestationer med dina kollegor. Genom arbetsformen blockundervisning får du som är ny i laget mycket stöd av kollegorna.

På skolan har vi unika elever och det ställer unika krav på arbetssätt där vi jobbar hårt med att bygga relationer, visa varandra respekt och främja delaktighet. Allt börjar med att lära känna eleven. Arbetslaget samarbetar med övrig personal på skolan. Arbetet börjar redan elevens första dag hos oss och pågår varje dag tills eleven går sin sista dag på Seminarieskolan.

För att lyckas bra i ditt arbete behöver du vara mycket intresserad av och engagerad i barnens utveckling. Det är en förutsättning att du, oavsett vad som händer, tror på varje barns förmåga att utvecklas och att viljan att utvecklas finns.

Du har ett brinnande intresse för skola och utvecklingsarbete, har ett F-9 perspektiv med fokus på att eleverna ska nå gymnasieexamen. Du är trygg som person, kan bevara ditt lugn och bemöter situationer och människor med respekt. Du förstår att det inte finns motsättningar mellan kravställande och att visa kärlek. Du ser dig själv som en ledare i klassrummet och stödjer eleverna att nå sina mål.Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av att undervisa elever med svenska som andraspråk samt i MA och No-ämnena. Du har för vana att använda dig av olika, och pröva nya inlärningsmetoder, och därigenom variera undervisningen efter behov. Du har stor vana att undervisa och möta elever såväl enskilt, i liten grupp och i hel klass.Lärarexamen med legitimation.

Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet.

Du sätter definierade mål för ditt arbete och planerar aktiviteter och projekt i god tid men är beredd på att göra förändringar längs vägen. Du skapar relationer och nätverk inom och utanför skolan, kommer bra överens med personer på alla nivåer, hanterar konflikter professionellt och använder humor för att förstärka relationerna med andra. Du identifierar och organiserar resurser som behövs för att utföra uppgifter och ser till att arbetet blir klart i tid.

Källa:

246 dagar sedan

Sök jobb

Titta också på de här jobben:

Tillbaka till sökresultaten