In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

Enhetschef - avtalsenheten

Malmö stad skåne län

Arbetsplatsbeskrivning

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? 

Fastighetskontoret är stadens juridiska markägare och markavdelningens uppdrag och ansvar omfattar ägande, förvaltning och upplåtelse av mark och byggnader inom bl.a. kommunens långsiktiga markreserv (jordbruksmark, skogar, vattendrag, samt Torups gods mm). Även planlagd mark med byggnader för olika ändamål ingår i avdelningens uppdrag (områden för kolonier, odlingslotter, parkering och upplagstomter samt Katrinetorp landeri mm). I areal och avtal förvaltar markavdelningen för närvarande 5 700 hektar och 2 200 avtal.

Efter en genomförd processkartläggning och översyn av avdelningens organisation 2016, ska inriktningen på avdelningens två enheter förändras och flera funktioner ska förstärkas. Avdelningen består av 30 tjänster.
Till den nya indelningen söker vi nu två enhetschefer.

Arbetsbeskrivning

Avtalsenheten ska ansvara för upplåtelse av mark och byggnader genom arrendeavtal, hyresavtal eller andra former av nyttjanderättsavtal. Kunderna består av företag, fastighetsbolag, olika föreningar och organisationer samt jordbrukare, koloniföreningar och hobbyodlare m fl. 

Enheten består inledningsvis av tre tjänster.

Som enhetschef på avtalsenheten kommer du att leda och samordna uppstarten av nya arbetsformer och rutiner och inledningsvis vara chef för två medarbetare. 
Du arbetar operativt i avtalsprocesserna, utför värdering och prissättning, omprövar befintliga avtal och tecknar nya avtal i nära samarbete med förvaltningsenheten.
Du har budgetansvar, arbetar med mål- och verksamhetsplanering/uppföljning. Du kommunicerar med kundgrupper och samarbetar med övriga avdelningar inom fastighetskontoret. 

Du ingår i avdelningens ledning och fastighetskontorets chefsgrupp.

Kvalifikationer

Du har högskoleutbildning inom fastighetsekonomi, juridik eller motsvarande, med dokumenterad erfarenhet av avtalsprocesser inom fastighetsområdet. Meriterande är även erfarenhet av arbete i en komplex organisation eller politiskt styrd verksamhet samt kunskap om kommunernas planprocess och andra myndighetsfrågor inom fastighetsområdet.

Du är en duktig förhandlare och engagerad ledare med helhetssyn, samarbetsförmåga och integritet. Bra på att kommunicera i tal och skrift med både kunder och kollegor. 

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön enligt överenskommelse
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse
Antal platser: 1

Ansökan

Ansök senast: 2016-10-16
Referensnummer: 007-1613

Kontaktpersoner

 • Monica Johansson
 • Avdelningschef
 • 040-34 19 16
 • Birgitta Westerlund
 • HR-chef
 • 040-34 17 35

Fackliga företrädare

 • Christian Röder
 • SACO-repr
 • 0708-46 87 30
 • Jan Jönsson
 • Vision-repr
 • 0708-84 19 98

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.

Källa:

1250 dagar sedan

Sök jobb

Titta också på de här jobben:

Tillbaka till sökresultaten