In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

Förstelärare åk 4-6 till Rosengårdsskolan

Malmö stad skåne län

Arbetsplatsbeskrivning

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? 

Tillsammans gör vi skillnad! 
Grundskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Förvaltningen ska även skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter våra elever och deras vårdnadshavare. Oavsett arbetsuppgifter så innebär ett arbete i grundskoleförvaltningen att göra skillnad för våra******elever. Tillsammans med 4 900 kollegor kan du vara med i skapandet av varje elevs bästa skola.

Rosengårdsskolan är idag en F-6 skola med ca 400 elever. Alla elever har ett annat modersmål än svenska. All personal arbetar i arbetslag, F-3 och 4-6. Till respektive arbetslag finns en speciallärare och en specialpedagog kopplade. Dessutom har vi en skolbibliotekarie, en logoped och en ikt-pedagog anställd på skolan. På skolan finns det nio förstelärare som arbetar aktivt med skolans utvecklingsarbete. Vi arbetar bland annat med språkutvecklande ämnesundervisning och formativ bedömning i kollegiala lärandegrupper. Vi är väl försedda med alternativa lärverktyg och arbetar framgångsrikt med anpassningar. Vi arbetar aktivt med systematiskt kvalitetsarbete. Rosengårdsskolan är en utanförskapsskola och en organisation som ständigt utvecklas och kompetensutveckling är en viktig grund för det. Såväl skolledning som personal är engagerade i arbetet. Vi arbetar fortlöpande med att motivera eleverna för kunskapens betydelse och med att samtidigt ge dem en god arbetsmiljö under tiden. 

Rosengårdsskolan har precis genomgått en helrenovering. Vi har nu stora, ljusa och fräscha lokaler inomhus och en utmanande pedagogisk utemiljö som stimulerar till lärande. 

Arbetsbeskrivning

Till Rosengårdsskolan söker vi nu en förstelärare för tillsvidaretjänst. På Rosengårdsskolanarbetar 9 förstelärare. Dessa arbetar på uppdrag från skolledning med olika ansvarsområden utifrån skolans åtagandeplan. 

Huvuduppdraget för förstelärare är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på skolan. Huvuddelen av förstelärarens tjänst är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. I uppdraget som förstelärare ingår det att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till fler lärare. Som förstelärare tar du också ett särskilt ansvar för skolutveckling och didaktisk utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet. Du kommer i din roll handleda andra lärare, ansvara för kompetensutveckling; planering, genomföranande och uppföljning, detta tillsammans med övriga förstelärarna som arbetar på skolan. Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats men har också delvis ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel. Eftersom satsningen på de särskilt utvalda skolorna är större kommer du att arbeta i ett kollegium med betydligt fler förstelärare. 

Inrättandet av karriärsteg för lärare utgår från kommunens behov av utveckling och förbättring samt skolans måluppfyllelse. 
I Malmö stad ska tjänsterna som förstelärare främja utveckling inom följande områden: 
• Tidiga insatser i syfte att öka måluppfyllelsen 
• Ökad likvärdighet mellan skolor 
• Flerspråkig undervisning 
• Språkutvecklande ämnesundervisning 
• Formativ bedömning 

I de här tjänsterna ska du undervisa i årskurserna 4-6. Den ena tjänsten har inriktning mot engelska.

Kvalifikationer

För att bli aktuell för tjänsten som förstelärare, måste du: 
• vara legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) alternativt kunna uppvisa bevis på att legitimation har sökts samt examensbevis för en fullständig lärarexamen. 
• genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet 
• ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen 
• även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. 
För att ha framgång i uppdraget som förstelärare, är det meriterande om du: 
• har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys. 
• utvecklar undervisningen med stöd i forskning. 
• ser den samlade skolorganisationen som en lärande organisation. 
• tillämpar metoder och har ett förhållningssätt som synliggör varje elevs lärande 
• har formativ och summativ bedömningskompetens. 
• har digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel. 
• skapar och upprätthåller goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. 
• har erfarenhet i handledning av andra lärare. 
• har kompetens i språkutvecklande ämnesundervisning. 
• har erfarenheter av att driva förbättringsprocesser/projekt. 
• undervisar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. 

För dessa aktuella tjänsten krävs det även att du har behörighet att undervisa i årskurserna 4-6. Du har god svenska i tal och skrift, meriterande är även om du har kunskaper i arabiska. 

När du ansöker: 
I fältet för personligt brev i din ansökan ska du skriva en kort text, max 500 ord, där du argumenterar för din yrkesskicklighet och varför just du är lämplig som förstelärare i Malmö Stad. I övrigt använder du resten av utrymmet fritt till ditt personliga brev. 

Läs mer om hur vi arbetar med karriärtjänster på www.malmo.se/karriartjanster 
Här finner du också det rektorsintyg du ska ta med om du blir kallad på intervju. 

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde januari 2017.

Antal platser: 1

Ansökan

Ansök senast: ******
Referensnummer: ******

Kontaktpersoner

 • Annelie van Lunteren
 • Rektor
 • ******
 • Cecilia Larsson-Ståhl
 • Biträdande rektor
 • ******

Fackliga företrädare

 • Mikael Persson
 • Lärarförbundet
 • ******
 • Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson
 • LR
 • ******

Övrigt

I denna rekrytering tillämpas löpande urval och intervjuer. 

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. 

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd medarbetare i Malmö stad. 

Källa:

1292 dagar sedan

Sök jobb

Titta också på de här jobben:

Tillbaka till sökresultaten