In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

Två psykologer sökes till Psykologenheten

Malmö stad Grundskoleförvaltningen Skåne

Som psykolog hos oss: - Arbetar du med skolrelaterad problematik och har det pedagogiska och psykoeduktiva perspektivet i fokus för alla insatser. - Är du en aktiv deltagare i skolornas hälsofrämjande och förebyggande arbete bl.a. inom ramen för Elevhälsoarbetet och det tvärprofessionella arbetet i Elevhälsoteamet. - Ger du psykologisk konsultation och handledning åt personal för att öka deras förståelse, kunskap och insikt i elevernas olika förutsättningar och behov och deras egen betydande roll för den relationen. Du väljer metod utifrån ärende. - Arbetar du aktivt med att undanröja hinder för elevers lärande genom analys och bedömning av behoven hos eleven, gruppen och organisationen. - Arbetar du med grupp- och organisationsutveckling såsom arbetslagsutveckling mm - Fortbildar och kompetensutvecklar du skolans personal - Arbetar du i team och samverkar med både interna och externa aktörer - Bidrar du till ett prestigefritt arbetsklimat där det kollegiala lärandet hålls högt bland kollegorna - Får du tillgång till ett systematiskt arbetsmiljöarbete där du förväntas delta engagerat och har möjlighet att påverka - Får du tillgång till handledning - Får du tillgång till kompetensutveckling - Får du tillgång till enhet med många fantastiska, engagerade och kunniga kollegor

Kvalifikationer
Du är legitimerad psykolog och har erfarenhet av psykologarbete i skola. Du har god förmåga att hantera svenska i tal och skrift samt vana att digitalt dokumentera såväl i utlåtande som i journal. Du har god förmåga att kommunicera din psykologiska kunskap till andra yrkesgrupper inom skola. Du har god kännedom om skolans uppdrag och styrdokument. För att klara arbetet måste du ha förmågan att kunna arbeta både självständigt och i team, du är flexibel och kan variera arbetssätt och metoder. Du har också god organisations- och planeringsförmåga då arbetet som psykolog inom skola är ett brett område och det är många olika arbetsuppgifter. Du delar gärna med dig av din kunskap och dina erfarenheter men är samtidigt öppen för andras perspektiv. Flerspråkighet är meriterande.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Tjänsten tillsätts under förutsättning av att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal i Malmö stad. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.

Källa:

173 dagar sedan

Sök jobb

Titta också på de här jobben:

Tillbaka till sökresultaten