In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

MultisoftFamily.RnD.AwesomeCodeGurus.Add

Multisoft AB Stockholm

MultisoftFamily
.RnD
.AwesomeCodeGurus
.AddRange(candidates.Where(IsCandidateWorthyFamilyMember));

bool IsCandidateWorthyFamilyMember(Candidate c)
{
if (c.LikesGreatPlaceToWork() && c.PassesWebsiteNoBrainerTest())
{
c.AcquireContactInfo();
c.AcquireLinkedInProfile();

if (c.PassesBasicCodingSkillsTest() && c.PassesAdvancedCodingSkillsTest())
{
return MultisoftFamily.RnD.AwesomeCodeGurus.Meet(c).ThumbsUp
&& MultisoftFamily.RnD.CIO.Meet(c).ThumbsUp
&& MultisoftFamily.CEO.Meet(c).ThumbsUp;
}
}

return false;
}

bool Candidate.LikesGreatPlaceToWork()
{
var likeLevel = 0;

if (LikesWorkingWithOtherAwesomeCodeGurus)
likeLevel++;

if (LikesToughTechnicalChallenges)
likeLevel++;

if (AppreciatesCentralCityOffice)
likeLevel++;

if (AppreciatesFantasticCoffeeOrTea)
likeLevel++;

if (LikesFloorball || LikesBadminton || LikesToPlayInABand || LikesGourmetFood || LikesBoardGames || LikesBridge)
likeLevel++;

if (LikesAfterWorks || LikesConferences)
likeLevel++;

return likeLevel >= RequiredLikeLevel;
}

//
// Klicka på "Ansök nu" för att att läsa mer om tjänsten
// och skicka in din ansökan
//

Källa:

32 dagar sedan

Sök jobb

Titta också på de här jobben:

Tillbaka till sökresultaten