In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

Fastighetsutvecklare

Ncc Göteborg

NCC Property Development (PD) är ett av fem affärsområden inom NCC.
Property Development driver fastighetsutveckling av kommersiella fastigheter genom projektplanering från identifiering av mark, detaljplaneprocess, utformning och uthyrning, entreprenadgenomförande och slutförande. NCC PD är ett långsiktigt utvecklingsbolag men inte en långsiktig fastighetsägare, varje projekt säljs till förvaltande bolag i samband med färdigställande. PD Special Investments (PD SI) är ett eget bolag inom affärsområdet PD och driver kommersiell utveckling i hela Sverige med särskilt fokus på samhällsfastigheter.

Dina nya utmaningar
 • Genom egen etablerad position på marknaden driva fastighetsutveckling samt utveckla nätverk och affärsrelationer som stärker NCC:s varumärke och generar nya affärsmöjligheter.
 • Samarbete och planering av projekt och leads med PD SI:s övriga Sverigeteam.
 • Generera nya projekt i enlighet med PD:s strategi, vilket i praktiken innebär bland annat att planera och genomföra möten med kommuner och privata fastighetsaktörer, förhandla avtal för markköp och entreprenad, ansvara för projektkalkyl.
 • Hålla regelbundna möten och ha kontinuerlig uppföljning med NCC Buildings affärsutvecklare på prioriterade orter.
 • Verka för en väl fungerande samverkan med säljfunktionen samt verka för goda förutsättningar för denna att åstadkomma resultat.
 • Vara involverad, utmanande och entusiasmerande i de projekt som drivs inom ramen för den nya organisationen. I enlighet med fastlagda strategier och i samarbete med andra funktioner inom och utanför PD vara delaktig i utveckling av metoder och koncept.
 • Säkerställa ekonomisk rapportering samt underlag för olika projektidéer/potentiella investeringar samt beslutsunderlag för investeringar under olika delar av fastighetsutvecklingsprocessen.Dina erfarenheter och egenskaper
 • Praktisk erfarenhet från, samt gedigen kunskap om, fastighetsaffären, exempelvis erfarenhet från kommunal exploateringsprocess eller annan kommunal förvaltning, transaktion och/eller erfarenhet att jobba i tidiga skeden i utvecklingsprocessen.
 • God insikt och förståelse för byggprocessen och byggherrerollen är en fördel. God strategisk förmåga att planera och överblicka ett projekt från ”ax till limpa” - hur ta sig ”från idé till sålt projekt” för att nå bästa vinst för PD utan för stora risker samt omsätta det till handling.
 • Förmåga att navigera i komplexa frågor och mellan flera discipliner.
 • Väl utvecklat nätverk bland kommuner, potentiella kunder och andra nyckelintressenter. Om inte redan etablerat i alla målgrupper så förmåga och intresse/driv att snabbt etablera det.
 • Starkt eget driv och intresse av att ta egna initiativ.
 • God analytisk/strategisk förmåga men med öga för detaljer.
 • Förmåga att finna nya vägar inom givna regelverk, ramar och förutsättningar - tänka utanför ”boxen”.
 • Framförallt söker vi en nyfiken och prestigelös person som vill jobba med härliga människor!
Ytterligare information

Tjänsten är placerad på vårt regionkontor i Göteborg.

Kom och väx!

Hos oss på NCC erbjuds du en plats i en organisation med goda värderingar, hög miljömedvetenhet och en stark vilja att lyckas. Detta är bidragande orsaker till att vi har många nöjda och stolta medarbetare. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra medarbetare stora utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö. Hos oss är det du som påverkar din utveckling.

Kontakt

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Christina Kämpe Deputy Manager på telefon 0705710204 eller mejl christina.kampe@ncc.se senast den 15 september, och urval och intervjuer påbörjas först efter sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på närmare 57 Mdr SEK och 16 500 medarbetare (2018). NCC skapar framtidens miljöer för boende, arbete och kommunikation med ett ansvarsfullt byggande som ger hållbart samspel mellan människa och miljö.

Källa:

298 dagar sedan

Sök jobb

Titta också på de här jobben:

Tillbaka till sökresultaten