In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

Platschef till börsnoterad byggkoncern

Serneke Skåne

Arbetsbeskrivning

Som Platschef har du yttersta ansvaret för arbetsplatsens planering, organisation och genomförande i tilldelade projekt. Du driver projektet framåt med stort engagemang, beslutsamhet och handlingskraft.
Ekonomi: Tjänsten innebär ansvar för ekonomi, produktion, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Du samarbetar tätt med projektledare, inköps- och kalkylavdelningen och rapporterar till Arbetschef.
Du upprättar produktionskalkyl i samråd med Arbetschef och har det fulla, budget-, prognos- och resultatansvaret för projekten. Du ansvarar även för genomförande samt efterlevnad av planer inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Produktion: Du leder och fördelar arbetet, anordnar produktions- och samordningsmöten samt ser till att lagar, regler, riktlinjer och bestämmelser efterlevs. Du ansvarar för att dagbok förs och informerar löpande om projektets utveckling. Du ansvarar även för avstämningar, slutkostnadsprognos och ÄTA-arbeten.
Personal: Du leder och koordinerar personal och underentreprenörer, attesterar tidrapporter och genomför årligen medarbetarsamtal.
Arbetsuppgifterna kan komma att variera utifrån behov.

Din profil

Vi söker dig som har ingenjörsexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet samt erfarenhet av byggledning.
Som person vill vi att du är flexibel och kan anpassa dig efter och ser möjligheter i förändrade omständigheter. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Det är också viktigt att du är en motiverande ledare som ger andra de befogenheter som krävs och skapar engagemang och delaktighet. Vidare förstår du och tillämpar affärsmässiga principer, fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv.

Källa:

7 dagar sedan

Sök jobb
Tillbaka till sökresultaten