In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

Skolpsykolog till Östervångskolan i Lund

Specialpedagogiska skolmyndigheten Skåne

Vi söker en skolpsykolog till Östervångskolan. Du har möjlighet att välja om du vill jobba hel eller deltid. För en heltidstjänst så kommer tjänsten att kombineras med tjänstgöring på andra skolor. Vi har ett bra utvecklat system som gör det möjligt att jobba på distans.

Arbetsbeskrivning

Enheten för hälso- och sjukvård är en enhet på SPSM och där ingår all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal från våra 8 specialskolor. För att säkerställa en bra patientsäkerhet finns ledningsansvarig psykolog som håller i psykologernas yrkesträffar.

All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har årliga träffar tillsammans syftet med dessa möten är säkerställa patientsäkerheten för myndighetens legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Vi erbjuder dig ett varierande och meningsfullt arbete. Elevhälsans medicinska insats (EMI) inom SPSM arbetar främst förebyggande och främjar elevernas hälsa och utveckling så att utbildningens mål kan stödjas.

Du kommer att arbeta som psykolog i en teckenspråkig miljö där vårt kommunikationsspråk är teckenspråk. I vissa elevgrupper sker undervisningen på talad svenska. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam, där förutom skolledning även skolsköterska, kurator, specialpedagog, logoped och SYV ingår. Du kommer att arbeta med konsultation, utredning, handledning och arbeta nära skolans rektor, lärare, elever och föräldrar.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad psykolog.

Arbetet kräver att du:
 • kan kommunicera på svenskt teckenspråk eller är beredd att lära dig det.
 • har ett intresse av att möta barn och ungdomar som är döva eller har en hörselnedsättning som kommunicerar med svenskt teckenspråk eller tal.
 • behärskar de vanligt förekommande psykologiska testmetoderna som används för barn och unga i åldrarna 0-20 år och har förmåga att koppla utredningsresultat till skolans vardag.
 • har goda och beprövande kunskaper och erfarenheter av utredning, handledning och konsultation.
 • är intresserad av specialpedagogik.
 • har god förmåga att arbeta i team och enskilt samt att utveckla nya kontakter.
Det är meriterande om du:
 • kan kommunicera på svenskt teckenspråk.
 • har erfarenhet av arbete med individer med hörselnedsättning i kombination med andra funktionsnedsättningar.
 • har erfarenhet av arbete inom skolväsendet.
 • har erfarenhet av att samarbeta med olika huvudmän.
 • har erfarenhet av att möta andra kulturer.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hos oss arbetar du för en utvecklande och tillgänglig lärmiljö för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd och rådgivning till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver åtta specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Vi har cirka 1 100 anställda inom hela myndigheten.
Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Östervångsskolan har sedan 1871 varit en skola för elever som är döva eller har hörselnedsättning. Idag är Östervångsskolan en skola med tvåspråkig undervisning i teckenspråkig miljö för elever i årskurs F-10. Du kan läsa mer om skolan på vår hemsida https://www.spsm.se/skolalternativ/vara-skolor/ostervangsskolan/

Källa:

365 dagar sedan

Sök jobb

Titta också på de här jobben:

Tillbaka till sökresultaten