In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

Ansvarig för Målstyrning och Planering Tunnel Lovö

Trafikverket Stockholm

Arbetsuppgifter
Vi bygger nu upp den organisation som ska ansvara för genomförande av bergtunnlarna under Lovö. Samtidigt pågår upphandling av den entreprenadorganisation som ska utföra arbetena i samverkan med Trafikverket. Parallellt med funktioner för byggledning, projektering med mera har vi bildat en grupp som ansvarar för vårt åtagande i kommande samverkanskontrakt. Gruppen ska leverera Trafikverkets uppfattning om riktpriser, nyckeltal, tidplaner och ekonomiska prognoser och samarbeta med kommande entreprenör för att nå enighet om samverkanskontraktets delleveranser.

Detta är ett av Sveriges största entreprenadprojekt och utgör en väsentlig del av Förbifart Stockholm. Projektet innehåller projektering, omfattande bergarbeten följt av mark- och betongarbeten. Platsen är på Lovö i närheten av världsarvet Drottningholm vilket gör att förståelse av frågor om omgivningspåverkan är centrala.

Förbifart Stockholm är en utpräglad projektorganisation som sätter projektens framdrift i centrum. I tillägg till projektmedarbetare finns stöd från centrala resurser som exempelvis jurister och teknikspecialister.

Som Funktionsansvarig för Målstyrning och Planering ska du leda en grupp som sammantaget bidrar med Trafikverkets del till samverkansarbetet med kommande entreprenör. Frågor kring produktionstakt, prioriteringar, kvalitet och risk är centrala och förväntan är att Trafikverket ska ha ett kunnande som sammantaget speglar entreprenören i dessa frågor. Du leder en grupp på 4-5 medarbetare som har dessa frågor som sin primära uppgift men därutöver bistår även t ex byggledningsorganisationen i detta arbete. Du deltar i projektets ledningsgrupp och samarbetar med övriga funktioner i projektet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 120hp (80p) med teknisk inriktning eller har annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har runt 5 års erfarenhet som chef eller projektledare från byggbranschen
  • har erfarenhet av produktionsplanering i anläggningsprojekt
  • har erfarenhet av kalkyl -och kostnadskontroll t ex i rollen som kalkylator
  • har erfarenhet från ledande roll i samverkanskontrakt
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska och har körkort för personbil
Som ledare är du trygg i ditt ledarskap och skapar tillit, stabilitet och bygger förtroende med din erfarenhet och kommunikativa förmåga. Du drivs av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap som följer projektets utveckling. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Som ledare utmanar du, ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-10-03

Upplysningar

Rekryterande chef Erik Lindgren
0101230207

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Roxan Saleh
0101236222

Källa:

258 dagar sedan

Sök jobb

Titta också på de här jobben:

Tillbaka till sökresultaten