In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

Beredskapsplanerare

Trafikverket Göteborg

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en Beredskapsplanerare till Region Väst.

Som Beredskapsplanerare arbetar du, tillsammans med Regionens två andra beredskapsplanerare, med planeringen av krisberedskap i det normala samhällstillståndet och inför höjd beredskap (krig). Du kommer att arbeta med att säkerställa hanteringen av säkerhetsskyddet på regional nivå. Vidare ingår i uppgiften att tillsammans med övriga beredskapsplanerare utveckla planering och genomförande av övningar och utbildningar. Speciellt för denna tjänst är att du kommer att ha en sammanhållande roll i arbetet med Regionens kontinuitetshantering.

Du kommer som Beredskapsplanerare att delta i samarbeten inom Trafikverket och externt i samverkan med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Försvarsmakten, Länsstyrelser, övriga myndigheter, kommuner och näringsliv inom regionen.

I hela det Svenska samhället pågår utvecklingen av Totalförsvaret vilket innebär att arbetsuppgifterna som en Beredskapsplanerare har kommer att innehålla utvecklingsuppdrag under de närmaste åren.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har god dokumenterad kunskap och erfarenhet av samhällets krisberedskap, totalförsvar och säkerhetsskydd
 • har dokumenterat goda kunskaper om lagstiftningen inom området
 • har erfarenhet av projektledning
 • har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat
 • har enkelt för att anpassa dig till nya omständigheter och situationer. Du har förmåga att arbeta konstruktivt och behålla ditt lugn även i stressade situationer
 • har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren
 • är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter
 • har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv
 • har körkort för personbil
 • har svenskt medborgarskap
Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-05-30

Upplysningar

ST Airi Larsson

Saco Lennart Staberg

SEKO Raili Salminen

Rekryterande chef Ulrika Johansson

Källa:

367 dagar sedan

Sök jobb

Titta också på de här jobben:

Tillbaka till sökresultaten