In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

Enhetschef Samhällsplanering

Trafikverket Stockholm

Arbetsuppgifter
Enheten Samhällsplanering ansvarar för att samordna den statliga infrastrukturplaneringen med den kommunala planeringen. När Stockholm växer och nya bostäder och arbetsplatsområden planeras sambetar vi med länets kommuner så att helheten blir bra och att en god och hållbar tillgänglighet säkras. I detta arbete företräder enheten hela Trafikverket och ansvarar bl a för beslut och yttranden enligt Plan och bygglagen (PBL) och miljöbalken samt yttranden i övriga remisser, planer och program från bland annat kommuner, regioner och länsstyrelser. För att nå framgång är det viktigt att arbeta proaktivt i tidiga skeden, skapa goda relationer till våra samarbetsparter och ha förmåga att förstå komplexa frågor.

Enhetschefen ansvarar för att leda och följa upp arbetet för enheten som innefattar ca 20 medarbetare. Som enhetschef har du personal- budget och resultatansvar. Din uppgift är att se till att verksamheten uppnår de mål som ställs på enheten. Din viktigaste roll är att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att prestera och nå goda resultat. Det gör du genom att stötta, leda, engagera och skapa delaktighet. Du ingår i regionens ledningsgrupp där du bidrar till regionens helhet och dess utveckling.

Kvalifikationer
Vem är du?

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Du måste ha mycket god förmåga att samverka med externa aktörer och andra myndigheter.

Vi söker dig som
  • har högskoleexamen om minst 180 hp med inriktning mot samhällsplanering eller annan motsvarande utbildning med erfarenhet som bedöms likvärdig
  • har flera års relevant erfarenhet av arbete inom samhällsplaneringsprocesser samt att du har erfarenhet av att ha arbetat med komplexa frågeställningar
  • har tidigare erfarenhet av arbete i ledande befattning
  • har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
  • har tidigare chefserfarenhet med personalansvar
  • har erfarenhet av förhandling
  • har tidigare erfarenhet från kommunal och/eller statlig verksamhet
  • har goda kunskaper om PBL och annan lagstiftning kopplad till markanvändning
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Dessa skickas ut via mail efter sista ansökningsdagen.

Intervjuer är planerade att ske i Solna strand vecka 12.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-03-08

Upplysningar

Rekryterande chef Helena Sundberg
0101236226

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Pernilla Wistrand
0101236235

Källa:

49 dagar sedan

Sök jobb

Titta också på de här jobben:

Tillbaka till sökresultaten