In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

Funktionsansvarig Miljöspecialist

Trafikverket Göteborg

Arbetsuppgifter
Som Funktionsansvarig Miljö i projekt Göteborg-Borås får du en viktig roll i de utmaningar vi har framför oss. Som medarbetare i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt kan vi erbjuda stimulerande och kvalificerade arbetsuppgifter med stor bredd och variation.

Arbetsuppgifter

Som Funktionsansvarig Miljö ansvarar du för planering, styrning och uppföljning av miljöarbetet. Du arbetsleder ett team av miljöspecialister som stödjer projektet inom samtliga miljöområden. Din roll kommer att vara kopplad till den verksamhet som bedrivs av Trafikverket inom nybyggnation av infrastruktur.

Arbetet kommer sker i tätt samarbete med Teknik- och Miljöchefen och övriga funktionsområden. Arbetsuppgifterna kommer främst att vara:
 • Introduktion av nya medarbetare inom funktionsområdet tillsammans med Teknik- och Miljöchefen.
 • Tillse att funktionsområdet följer Trafikverkets ledningssystem och verka för att arbetet bedrivs för ständiga förbättringar.
 • Tillse att projektets interna arbetssätt, rutiner, instruktioner, metodbeskrivningar, mallar och verktyg används inom funktionsområdet.
 • Företräda projektet i funktionsspecifika frågor med externa parter och myndighetskontakter.
 • Ansvara för att riskidentifiering sker inom funktionsområdet Miljö.
 • Bidra och identifiera kostnadsdrivare och värdera Miljötekniska lösningar som underlag till projektets kalkylarbete.
 • Bereda samt granska underlag och delge projektledarna projekteringsförutsättningar avseende Miljöfrågor
 • Driva och medverka i kompletterande utredningsarbeten.
 • Medverka vid konsult- och entreprenadupphandlingar i alla skeden, samt stöd vid framtagande av exempelvis uppdragsbeskrivningar, kravspecifikationer och omfattningsbedömningar.
Vidare svarar du också för att miljöarbetet sker enligt projektplanen och för att övergripande samordna och stödja projektorganisationen i miljöfrågor. Du verkar för att miljöfrågorna integreras i alla verksamheter inom projektet.

Du ingår även i ett nätverk av miljöspecialister inom Stora projekt, avdelning Teknik, Miljö och Fastighet. Detta ger dig stora möjligheter till samarbete med och stöd från andra miljöspecialister samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom den egna organisationen - vilket vi ser som en stor styrka. Det finns även möjlighet att driva eller delta i vårt forsknings- och utvecklingsarbete eller i utvecklingen av vårt arbetssätt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har högskoleexamen inom naturvetenskap/samhällsbyggnad alternativt annan akademisk utbildning i kombination med erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig
 • har bred generell miljökompetens och erfarenhet av arbete med olika miljöfrågor
 • har flerårig arbetslivserfarenhet av styrning och ledning i en samordnande funktion inom miljöområdet
 • har körkort för personbil
 • har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
 • har erfarenhet av arbete kopplat till byggande av infrastruktur
 • har erfarenhet av beställarorganisation
 • har erfarenhet av plangenomförande inom infrastrukturprojekt
Som person har du förmåga att tänka strategiskt och se helheter utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik, ekonomi och samhällsbyggande. Du känner ett engagemang för att coacha och stödja så att de du arbetsleder växer med uppgifterna och känner arbetsglädje. För att bli framgångsrik i rollen är du van att arbeta självständigt och agerar med lyhördhet och flexibilitet. Med hjälp av din goda kommunikationsförmåga kan du engagera din omgivning och förmedla ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar. Allt för att vi tillsammans ska kunna göra Sverige närmare.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-02-02

Upplysningar

Rekryterande chef Martin Upmanis
0101232090

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Lennart Askling
0101231508

ST Airi Larsson
0101236243

Källa:

66 dagar sedan

Sök jobb

Titta också på de här jobben:

Tillbaka till sökresultaten