In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

Projektledare Södra Malmbanan

Trafikverket Norrbotten

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter
I rollen som projektledare inom Underhållsdistrikt Nord tillhör du Projektenhet Järnväg. Du ansvarar för projektet Södra Malmbanan, ett av våra BAS-kontrakt i distrikt Nord med placering i Luleå.

Som projektledare arbetar du såväl operativt som strategiskt med fokus på att driva, leda och att samordna arbetet i projektet. I rollen ingår att genomföra uppföljningar och analyser, ta fram förbättrings -och åtgärdsförslag, för att säkra framdriften i projektet med avseende på Tid, Kostnad och Innehåll. Tillsammans med ditt team ansvarar du för att fel och störningar i järnvägsanläggningen följs upp och åtgärdas. Du ansvarar även för verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och prognos.

I rollen ingår att du medverkar i framtagande av förfrågningsunderlag och upphandling av kontrakt samt i kontrakt vara ansvarig för kommunikation gällande kontraktsfrågor. Du har även kontakt med interna och externa parter såsom andra avdelningar inom Trafikverket, allmänhet, kommuner, entreprenörer och andra intressenter inom projektet. Du kommer att vara Trafikverkets representant vid möten och sammankomster som rör frågor inom ditt område.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en teknisk universitets- eller högskoleexamen (minst 180 hp/120 p), alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har relevant erfarenhet från projektledning, uppdragsledning eller som platschef i form av att genomföra och driva projekt
  • har erfarenhet av arbete med budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
  • har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
  • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
  • har god förhandlingsvana
  • har erfarenhet av projektledning inom väg och/eller järnväg
  • har erfarenhet från entreprenadbranschen
För att lyckas i rollen som projektledare hos oss ställer vi stora krav på din kommunikationsförmåga och på din ledarförmåga. Ditt ledarskap som projektledare kännetecknas av att du bygger förtroende, driver utveckling och levererar resultat. I din roll bidrar du till att organisationen når sina mål och skapar nytta. Du har en god problemlösningsförmåga och är öppen för förändringar och ser innovativa lösningar. Vidare har du god samarbetsförmåga, bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du kommunicerar tydligt, anpassar kommunikationen till mottagaren och förmedlar information på ett enkelt och säkerhetsmedvetet sätt.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Intervjuer är preliminärt planerade till den 13 november i Luleå.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-11-03

Upplysningar

Rekryterande chef Roger Nilsson
0101243322

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702

Källa:

225 dagar sedan

Sök jobb

Titta också på de här jobben:

Tillbaka till sökresultaten