In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

Trafikledare Ånge

Trafikverket Västernorrland

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Som trafikledare planerar du den dagliga driften i tågtrafiken och leder tågtrafiken rätt tillsammans med andra trafikledare och trafikinformatörer. Du ser också till att trafikinformatörerna får information så de i sin tur kan informera resenärerna.

Genom datoriserade övervaknings- och manöversystem leder du tågtrafik genom att styra växlar och ljussignaler i spåret. Dessutom ansvarar du som trafikledare för att våra kunder kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Vi står nu i startgroparna att införa ny modern trafikledning som är en förutsättning för att kunna möta tågtrafiken som förväntas öka i framtiden. Som trafikledare arbetar du skift enligt schema, dygnets alla timmar och årets alla dagar vilket innebär att Trafikcentralen alltid är bemannad.

Du anställs som aspirant under cirka ett år. Tjänsten startar med en internutbildning som är både praktisk och teoretisk. Den teoretiska delen består av cirka tio veckors utbildning fördelad på fyra tillfällen på Trafikverksskolan i Ängelholm. Den praktiska delen sker på den ort där din tjänst är placerad. Under förutsättning att du får en godkänd examination leder aspirantanställningen till en tillsvidareanställning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en gymnasieexamen (avgångsbetyg eller slutbetyg) i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. Alternativt har du avgångs- eller slutbetyg från äldre svenska gymnasieformer, 2 årigt gymnasium eller kommunal vuxenutbildning samt folkhögskola. Samlat betygsdokument från gymnasieutbildning är inte giltigt.
  • har körkort för personbil
  • har goda kunskaper i svenska i så väl tal som skrift
  • har god syn och normalt färgseende. En förutsättning för att kunna arbeta i befattningen är att du godkänns i hälsoundersökningen och urvalstesterna.
Arbetet som trafikledare ställer stora krav på gott omdöme, simultankapacitet, samarbete och självständigt agerande. Du ska kunna analysera komplex information och fatta beslut under tidspress. Du ska vara noggrann och strukturerad och kunna prioritera i svåra situationer. Du ska också ha lätt för att snabbt ställa om till förändrade förutsättningar med en förmåga att växla tempo. Du är kommunikativ och har förmåga att delge korrekt information till rätt intressenter.

God syn och normalt färgseende är ett krav. En förutsättning för att kunna arbeta som trafikledare är att du godkänns i hälsoundersökningen, urvalstesterna samt den interna utbildningen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Rekryteringsprocessens olika steg planeras tidsmässigt enligt nedan:
  • Första urval sker under vecka 22. Om du går vidare till nästa steg så kontaktas du via mail för att genomföra webbaserade urvalstester i slutet av denna vecka.
  • Andra urval sker genom urvalstester på plats i Ånge 14/6.
  • Om du blir aktuell för intervju så sker dessa i Ånge 27-28/6.
  • Hälsoundersökningar sker som ett sista steg i processen.
Utbildningsstart är planerad till vecka 39 och vecka 47.

Vi använder mail för att göra utskick och kallelser. Så kolla din mail regelbundet under denna tid!

Vi önskar att du bifogar både ditt CV samt dina slutbetyg från gymnasiet i ansökan.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-05-31

Upplysningar

Rekryterande chef Anna-Karin Eriksson

Saco Patrick Svensson

ST Patrik Höglund

Seko Ulrika Lindbom

Källa:

367 dagar sedan

Sök jobb

Titta också på de här jobben:

Tillbaka till sökresultaten