In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

Utredare trafiksäkerhet

Trafikverket Göteborg

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter
Vill du vara med och arbeta för att uppnå Nollvisionen inom vägtrafiken samt skapa ett säkrare järnvägssystem? Sedan 2016 har Trafikverket i uppdrag att leda övergripande samverkan i trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafik. Detta innebär ett ökat ansvar och ökade möjligheter att aktivt arbeta för Nollvisionen.

Som utredare på enhet Utredning kommer du att arbeta självständigt eller i grupp med utredningar och analyser inom trafiksäkerhet väg och järnväg. Arbetet innebär att du ansvarar för att driva och utveckla trafiksäkerhetsfrågor för Trafikverket Region Väst. Du kommer även att arbeta som projektledare för ÅVS (åtgärdsvalsstudier) eller andra typer av utredningar. Tjänsten omfattar bl.a. frågor som rör: Nollvisionen, ATK (automatisk trafiksäkerhetskontroll), stängsel och övervakningskameror, suicidprevention samt säkerhetsklassificering av vägnätet. I rollen kommer du också att stötta våra andra enheter på Planering i trafiksäkerhetsfrågor.

Huvudarbetsuppgifter:
  • Genomföra uppdrag genom att driva processer eller projekt som kräver ansvar, organisering, engagemang, kreativitet och nytänkande. Uppdragen kan vara av komplex karaktär, vilket bland annat innebär att fler aktörer är involverade samt att flera aspekter och intressekonflikter ska beaktas. I process-/projektledarrollen ansvarar du för att TKI (Tid, Kostnad, Innehåll) överensstämmer med beställningen av uppdraget.
  • Ansvara för- och bidra till att trafiksäkerhetsfrågorna utvecklas. Arbetsuppgifterna innebär att du inom ramen för ditt arbete kommer du att representera Trafikverkets Region Väst och kontakter med media kan förekomma.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning 180 hp (120p) inom relevant område, som t.ex. samhällsbyggnad, trafik, ekonomi, juridik, samhällsplanering, fysisk planering, statistik, logistik, beteendevetenskap, statsvetenskap, naturvetenskap. Du har en väl utvecklad förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och bör ha erfarenhet av att arbeta med presentationer till beslutsfattare.

Du skall ha ett par års erfarenhet av arbete med trafiksäkerhetsfrågor. Meriterande är även om du har erfarenhet som projektledare av åtgärdsvalsstudier eller andra utredningar samt erfarenhet från att handla upp och styra konsulter. Det är även meriterande om du har erfarenheter från samhällsplanering.

För att lyckas i rollen har du lätt för att samarbeta och kommunicera och ett engagemang i att påverka samt upprätthålla goda relationer.

B-körkort är ett krav för tjänsten.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-03-30

Upplysningar

Sektionschef Jörgen Ryding
070-635 0048

Saco Lennart Staberg
010-123 6506

ST Airi Larsson
010-123 6243

SEKO Raili Salminen
010-123 9253

Källa:

34 dagar sedan

Sök jobb

Titta också på de här jobben:

Tillbaka till sökresultaten