In order to use the site you should be permit to use cookies by Sanoma and its partners. By continuing you agree to use cookies. More
Tillbaka till sökresultaten

Verksamhetschef till Uppsala

Vardaga äldreomsorg Ab Uppsala

Om uppdragsgivaren

Beskrivning av verksamheten
Vardaga är en av Sveriges största privata aktörer inom äldreomsorg med över 80 boenden runt om i landet. Vi skapar trivsel i vardagen för våra boende vars omsorgskvalitet ytterst garanteras av 7000 experter på omsorg. Tillsammans med vårt systerföretag Nytida ingår vi i Ambea.

Vardagas uppdrag - att lösa välfärdsutmaningen med visionen: "Vi ska vara förstahandsvalet för kunden, bästa samarbetspartnern för uppdragsgivaren och den mest attraktiva arbetsgivaren"

Vardaga arbetar aktivt inom utveckling, forskning och innovation inom äldreomsorgen t ex genom forskningsstöd i samarbete med universitet, högskolor och företag, Vardaga agerar också som central samordnare för djur i vården - bl.a. vård-, terapi- och besökshundar och driver musikprojekt på äldreboende inom Kultur i Vården.

För att verksamheter ska fungera bra krävs motiverade och nöjda medarbetare. För att få det jobbar Vardaga aktivt med en värderingsdriven verksamhet med starka värderingar som kompass i det dagliga arbetet.

Beskrivning av verksamheten
Villa hovstallet ligger centralt i nya kvarter i Uppsala och har gångavstånd till stadskärnan, resecentrum, stadsparken och Fyrisån.

Verksamheten drivs av Vardaga i egen regi sedan februari 2016.

Uppsala kommun tillämpar LOV (lagen om valfrihet). På Villa Hovstallet tjänstgör ca 70 anställda, varav fyra gruppchefer. Verksamhetschefen har det övergripande ledningsansvaret för hela personalgruppen. Här finns totalt 72 boenden, 8 avdelningar varav 6 är avsedda för boende med demenssymptom och 2 för somatik.

Villa Hovstallet är ett Äldreboende med takterrass och vacker miljö. En härlig detalj i huset är den översta våningen som med stora glaspartier och ett trädgårdsrum fungerar som en samlingsplats för dem som vill umgås med sina grannar, delta i fysisk träning eller bara njuta av platsen i sig.

Vård och aktiviteter planeras efter den boendes vilja, förmåga och behov. Villa Hovstallet arbetar efter ett koncept som vi kallar Den goda dagen.

Konceptet Den goda dagen bygger på den nationella värdegrunden för äldreomsorgen, och är ett verktyg för vårt dagliga arbete. Det verktyget ska alla våra medarbetare ha med sig varje dag, i varje uppgift de utför. Det är grunden för hur vi tillsammans skapar en god och personcentrerad vård och omsorg.

Villa hovstallet äldreboende är demenscertifierat. Detta innebär att samtliga undersköterskor och vårdbiträden som arbetar på demensavdelningarna, samt alla gruppchefer, sjuksköterskor, verksamhetschefen och den aktivitetsansvarige har genomgått trestegsutbildningen i demensvård för att oavsett sjukdomsgrad, kunna ge högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga.

Beskrivning av tjänsten
I Vardaga är verksamhetschefen en nyckelperson. Du är direkt underställd regionchefen och ingår i dennes ledningsgrupp. Som verksamhetschef ansvarar du för verksamhetens medarbetare, kvalitetsarbete, ekonomi och marknadsföring. Vidare ansvarar du för att företagets värderingar, policies och koncept efterlevs. Tillsammans med regionchefen ska du säkerställa avtal och kvalitet inom verksamheten.

Som verksamhetschef har du ett helhetsansvar för att leda och utveckla verksamheten utifrån olika nyckelområden som kund, medarbetare, kvalitet och ekonomi.

Utifrån dina ansvarsområden ska du löpande följa upp och rapportera resultat till regionchefen. Viktigt är också att skapa samt bibehålla goda relationer med kunder, närstående, uppdragsgivare, myndigheter och andra intresseorganisationer. Som verksamhetschef driver du utvecklingsarbete i syfte att förbättra kvalitet och ekonomi.

Som en del av en ledningsgrupp, bestående av 11 verksamhetschefer och Regionchef kommer du att få stöd och inspireras i din chefsroll. Ett gott samarbete i ledningsgruppen med regelbundna möten en gång i månaden skapar samhörighet och möjligheter att utvecklas som chef inom Vardaga.

Vem är du?
Vi söker dig som har ett naturligt och starkt engagemang för äldrevården. Har en förmåga och ambition att utveckla verksamheter utifrån nya metoder, är systematisk och noggrann, inspirerande med förmåga att utveckla gott arbetsklimat.

Du har flerårig erfarenhet av framgångsrikt ledarskap med goda vitsord, minst tre år inom äldreomsorg eller närliggande. Ditt ledarskap beskrivs som tydligt, stabilt och tryggt med förmåga att få medarbetarna att växa och utvecklas i sina olika yrkesroller.

Dokumenterad erfarenhet av att utveckla verksamheter och genomföra förändringar om så krävs. Du är drivande, långsiktig och målinriktad i ditt arbete- har alltid de boende och verksamhetens bästa i fokus. Du har god kommunikativ förmåga, såväl i tal som skrift.

Relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg (sjuksköterska, socionom, beteendevetare eller motsvarande)

Intresserad?

Kontakta gärna rekryteringskonsult Susanna Boman 0739 86 63 53 eller Stina Nord 0736 54 52 57 om du har frågor om tjänsten.

Skicka gärna in din ansökan snarast då intervjuer sker löpande.

Källa:

140 dagar sedan

Sök jobb

Titta också på de här jobben:

Tillbaka till sökresultaten